(+354) 591 0100

Símanúmer

sart@si.is

Netfang

Borgartún 35

Staðsetning

Fréttir

Aðalfundi SART frestað

Aðalfundi SART sem halda átti föstudaginn 20. mars hefur verið frestað.
Auk þess hefur ráðstefnu um rafbílavæðinguna sem halda átti samhliða aðalfundinum einnig verið frestað.
Tilkynnt verður um nýja dagsetningu fyrir aðalfundinn og ráðstefnuna við fyrsta tækifæri.

Samningur um áskrift að stöðlum

Samtök rafverktaka, SART, hafa samið við Staðlaráð Íslands um kaup á áskrift að fagtengdum raf- og fjarskiptalagnastöðlum fyrir alla félagsmenn sína. Með þessum samningi verður öllum rafverktökum innan SART gert kleift að sækja sér gjaldfrjálst nýjustu staðlana um raf- og fjarskiptalagnir fyrir byggingar og íbúðarhúsnæði.

Með samningnum er stigið mikilvægt skref til að viðhalda háu þekkingarstigi í fyrirtækjum löggiltra rafverktaka. Aðgangur að nýjustu og bestu upplýsingum hverju sinni auka enn frekar á öryggi og gæði verkefna sem unnin eru af rafverktökum innan SART. Hröð tækniþróun og öflug nýsköpun á sviði rafiðnaðar kallar á stöðluð og öguð vinnubrögð sem kemur landsmönnum til góða.

 

 

Myndin er tekin við undirritun samningsins, talið frá vinstri, Emil Sigursveinsson, formaður Rafstaðlaráðs, Helga Sigrún Harðardóttir, framkvæmdastjóri Staðalráðs Íslands, Hjörleifur Stefánsson, formaður Samtaka rafverktaka, og Kristján Daníel Sigurbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka rafverktaka

Upplýsingafundur Veitna

Veitur í samvinnu við SART buðu til upplýsingafundar fyrir löggiltra rafverktaka 30. janúar sl. að Bæjarhálsi 1

Á fundinum kynnti Hrafn Leó Guðjónsson rafrænt umsóknarferli heimlagna og fjallaði einnig um tengingu hleðslustöðva.

Fyrirspurnum fundargesta var svarað með stuðning sérfræðinga á vegum Veitna.

Almenn ánægja er meðal félagsmanna SART með fundinn sem var mjög gagnlegur og undirstrikar mikilvægi góðs samtals milli hagaðila. 

Fundinn sóttu á bilinu 80-90 Löggiltir rafverktakar auk 20 starfsmanna Veitna, ON og OR

 

Gögn sem kynnt voru á fundinum eru á vef SART undir Mínum síðum.

 

Dagur rafmagnsins 23 janúar

Dagur rafmagnsins á Norðurlöndum verður haldinn fimmtudaginn 23. janúar. Dagurinn hefur verið haldinn hátíðlegur að frumkvæði orkufyrirtækja á Norðurlöndum um nokkurra ára skeið. Í tilefni dagsins ætlar Rafmennt  sem er í eigu Rafiðnaðarsambands Íslands, RSÍ, og Samtaka rafverktaka, SART, að vera með opið hús að Stórhöfða 27 næstkomandi fimmtudag kl. 16-18. Á opna húsinu er ætlunin að kynna endurmenntun rafiðnaðarins ásamt því að skýra frá þeim verkefnum sem Rafmennt sinnir fyrir rafiðnaðinn

Nánari upplýsingar er að finna hér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SART sendir inn umsögn við frumvarp um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun

Um áramótin er fyrirhuguð sameining Íbúðarlánasjóðs og Mannvirkjastofnunar í nýja stofnun, Húsnæðis og mannvirkjastofnun.

SART sendi inn umsögn sem styður þær aðgerðir stjórnvalda sem styrkja stjórnsýslu á sviði mannvirkjamála, þar á meðal rafmagnsöryggismála. Góð samvinna hefur verið milli rafmagnsöryggissviðs Mannvirkjastofnunar og rafverktaka innan SART og almennt eru rafmagnsöryggismál í góðu lagi hér á landis. SART leggur áherslu á mikilvægi rafmagnsöryggismála og að ný stofnun hafi skilvirkni eftirlits og örugga eftirfylgni mála í fyrirrúmi.

Jafnframt brýna SART fyrir stjórnvöldum að tryggja að eftirfylgni með lögum um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga sé virkt og þá ekki síst gagnvart þeim einstaklingum sem starfa í trássi við lögin,  án tilskilinna réttinda. Ein forsenda þess að öryggi sé tryggt og heilbrigðis markaðar er að allir starfi eftir þeim leikreglum sem löggjafinn hefur sett á sviði rafmagnsöryggismála.

 

Hér má sjá umsögn SART

SI segir eftirlit opinberra aðila með öllu óásættanlegt

Í umsögn Samtaka iðnaðarins um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til einföldunar regluverks mál. 332 kemur fram að eftirfylgni opinberra aðila með iðnaðarlögunum hefur verið með öllu óásættanleg undanfarin ár. Ekkert opinbert eftirlit hefur verið til staðar í þeim tilgangi að hlúa að löggiltum iðngreinum hér á landi og neytendur hlotið skaða af. Eftirlitið hefur þess í stað færst yfir á markaðinn sem hefur eins og stendur fá sem engin úrræði til að stöðva ólögmæta starfsemi ófaglærðra í löggiltum iðngreinum. Tilraun var gerð til að fá Neytendastofu til að taka fyrir málefni ófaglærðra en Neytendastofa féllst ekki á sjónarmið SI og taldi ekki ástæð til að aðhafast nokkuð. Ástandið er því orðið óásættanlegt.

Sjá umsögn SI hér

SART tekur að öllu leiti undir umsögn SI og hvetur til að þessum málum verði komið í viðunandi horf. Hér er um gríðarlegt hagsmunamál fyrir samfélagið í heild sinni, jafnt iðnaðarmenn sem neytendur. Það er með öllu óásættanlegt að ófaglærðir geti siglt undir fölsku flaggi og boðið fram þjónustu í löggiltum iðngreinum án nokkurra viðurlaga. Alltof algengt er að tjón hafi hlotist af verkum réttindalausra sem tekið hafa að sér störf í löggiltum iðngreinum og ekki skilað fullnægjandi verki. Nánast undantekningarlaust hafa þessir sömu aðilar ekki neinar tryggingar né fjárhagslegt bolmagn til að mæta tjóni verkkaupa. Svo má velta því fyrir sér hvort lögbundnir skattar og gjöld skili sér til samfélagsins af verkum réttindalausra.


Samtök rafverktaka
Borgartún 35, 105 Reykjavík

Sími 591 0100
Fax 591 0101
Kt. 420269-0729
sart@si.is

Sterkari saman

Samtök iðnaðarins eru stærstu og öflugustu hagsmunasamtök atvinnurekenda á Íslandi.

Öryggi - Fagmennska

Merki samtakanna eru skrásett vörumerki og eru trygging fyrir fagmennsku, öryggi og traustum viðskiptaháttum.