Hugleiðingar formanns

Árið sem er nýliðið var viðburðaríkt hjá SART af mörgum ástæðum.
Starfsemi fyrirtækja fór að komast í eðlilegra horf eftir veirutímabil og virðist sem verkefnastaða sé almennt mjög góð. Hins vegar er mannaflamál stórt vandamál og þarf strax að byrja þá vegferð að minnka sveiflur er stafa af skólabyrjun og skólastoppi þannig að nemar séu í meira jöfnu flæði inn á vinnumarkaðinn.
Nýtt fyrirkomulag er varðar nema er komið á og er í slípun. Ég ber miklar væntingar til þess að skilvirkni og utanumhald verði betra til lengri tíma.
Kjarasamningum var lokið án teljandi vandræða en þó með kostnaðarauka sem hvert og eitt fyrirtæki þarf að leysa á sinn hátt. Vonandi náum við settum markmiðum um að stöðva vöxt verðbólgu og hækkun vaxta og förum að hefja vegferð í þeim málum til lækkunar.
Nauðsynlegt er að hefja sem allra fyrst viðræður vegna langtímasamninga á skynsamlegum nótum.
Nálgast þarf kjaramál á þann hátt að stóru stökkunum linni. Eins þarf að fara að taka á ýmsum málum sem ekki virðist hægt að ræða vegna viðkvæmni. Dæmi um það er veikindaréttur og má spyrja hvort það sé eðlilegt að vinnuveitendur séu 100% trygging vegna eins dags veikinda. Einnig er stytting vinnuviku eitthvað sem tröllríður allri umræðu. Mitt mat er að ekki verði lengra komist í bili fyrr en agi til vinnu  og upptaka virks vinnutíma verði skilvirkari.
Fjölda aðildarfélaga innan SART þarf að mínu mati að skoða á komandi árum með það að markmiði að fá meiri skilvirkni í félögin, þá sérstaklega úti á landi. Ég sé fyrir mér einhverskonar samruna félaga án þess að það komi niður á vægi innan stjórna og ráða hjá SART.
Menntastofnun okkar Rafmennt fékk mikilvæga vottun á síðasta ári og er þar með orðin viðurkennd menntastofnun á framhaldsskólastigi. Hafin er vinna við að nýta þessa vottun eins og kostur er.
Í mars næstkomandi hef ég verið formaður SART í 6 ár. Eitt af mínum fyrstu verkum var að fá breytingu á lögum félagsins um kvóta til setu í efstu stjórnarlögum SART. Ég tel að það hafi verið til bóta og tryggi eðlilega nýliðun innan stjórnarstrúktursins. Að þessu sögðu hef ég tilkynnt til skrifstofu SART að ég sækist eftir endurkjöri til formanns á aðalfundi í mars til 2ja ára sem er þá hámarkstími sem formaður má sitja.


Góðar stundir
Hjörleifur Stefánsson