Frágangur á fjarskiptalögnum vegna ljósleiðara

Samkvæmt nýrri ákvörðun PFS nr. 25/2017, sbr. reglur PFS nr. 1111/2015, er bygginga-verktökum skylt að nota tengilista í nýbyggingum fjölbýlishúsa og í atvinnuhúsnæði.  Míla beinir því einnig til allra byggingaverktaka að vinna samkvæmt ÍST 151:2016 staðlinum varðandi frágang á fjarskiptalögnum. 


9.1 Frágangur á fjarskiptalögnum 


Mælt er með að öllum fjarskiptalögnum sé skilað fullfrágengnum með endatenglum í herbergjum og með tengilistum í tengiskápum.  Einnig skal verktaki setja upp alla tengiskápa samkvæmt þessum staðli.  Tækjabúnaður í tengiskápum er ekki meðtalinn í útboði þar sem reikna má með að íbúar húsnæðisins óski eftir mismunandi fjarskiptakerfum frá mismunandi þjónustuaðilum sem rétt er að eigandinn sjálfur taki ákvörðun um þegar flutt er inn í húsnæðið.  Eðlilegt er að reikna bæði með kóaxlögnum og netlögnum (CAT) innan hverrar íbúðar. 

Í fjöleignarhúsi skal einnig reikna með að verktaki skili verkinu með fjarskiptalögnum frá húskassa til allra íbúða, bæði kóaxlögnum og netlögnum (CAT og/eða ljósleiðara) sem enda í tengilistum.  Auk þess skal verktaki einnig koma öllum tengiskápum fyrir í sameign með tengi-listum samkvæmt þessum staðli.  Tækjabúnaður í tengiskápum er ekki meðtalinn í útboði þar sem um mismunandi fjarskiptakerfi er að ræða frá mismunandi þjónustuaðilum  sem rétt er að eigendur íbúðanna taki ákvörðun um þegar flutt er inn í húsnæðið.   

Orðsending frá Mílu 27.11.2017